SAVA's belevenissen

Iedere maand staan er voor SAVA verschillende belevenissen op de agenda. De ene keer halen we inspiratie, de andere keer brengen we inspiratie. Ook sluiten we regelmatig aan bij netwerkbijeenkomsten. Niet alleen om zichtbaar te zijn, maar ook om kennis te delen, te leren en te ontdekken hoe we elkaar individueel maar ook als netwerk kunnen versterken. We vinden het leuk om hier onze belevenissen met jou te delen. Om je te informeren en inspireren. 

De Migratiekaravaan

Bestemming bereikt? Dit is de titel van de tentoonstelling over Archeologische Migratie. Een initiatief van het Erfgoedhuis. Op 16 mei 2024 werd in het Archeon door Liesbeth Spies de tentoonstelling geopend met haar persoonlijke verhaal over Archeologische Migratie. Zo staat In haar tuin staat de bank van haar opa.  Deze bank stond al in de 2e wereldoorlog in haar opa's tuin. Met een deuk hier en daar blijft het verhaal van het leven van haar opa zichtbaar. De bank heeft hier en daar een deuk opgelopen maar houdt het verhaal van haar opa levend.


En zo zijn er velen verhalen van mensen en voorwerpen, bloemen, planten en bomen die zich in onze nabijheid bevinden, maar hun reis op een heel andere plek in de wereld is begonnen. In Alphen, en ook in omliggende plaatsen zoals Boskoop, is dat duidelijk zichtbaar. Boskoop, waar niet alleen de diversiteit terug te vinden is in de mensen, maar ook in de bloemen, planten en bomen.

 

In 2023 bestond Boskoop 800 jaar. Het is 60 jaar geleden dat de eerste gastarbeiders naar deze plaats kwamen en gingen werken in de boomkwekerij. Zo ook de opa van Rachid El Ousrouti. En niet alleen zijn opa, maar met hem meerdere Marokkaanse Boskopers van toen. En in 2024 wonen zijn nog steeds in Boskoop en hebben zij allemaal hun eigen verhaal. Net als de verscheidene bomen, planten en bomen in Boskoop. Misschien zo op het eerste moment een vreemde sprong van mensen naar de natuur. Echter, naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten als het gaat om migratie. Om te zorgen dat planten en bomen uit andere landen, die inmiddels in Boskoop groeien, hier kunnen blijven leven, is het belangrijk heel goed rekening te houden met de natuurlijke omstandigheden waar de plant of boom vandaan komt. Hoe dit vertaald kan worden naar inwoners van Boskoop met een niet Nederlandse achtergrond heeft Rachid El Ousrouti in een documentaire vastgelegd. Hij laat een plantendeskundige aan het woord en volgt in deze documentaire 5 Marokkaanse Boskopers in hun dagelijks leven. Zij zijn allemaal vanuit hun thuisland vertrokken naar Nederland en vonden hun nieuwe leefomgeving in Boskoop. Ze hebben zich aangepast aan hun nieuwe leefomgeving. Naast het door akkeren van een hele papierwinkel hebben ze ook de schaatsen ondergebonden samen met alle Boskopers het ijs op. En praten als een echte Boskoper wordt gedemonstreerd door Nina. Haar eigen woorden "Ik ben niet in het water gevallen, maar wel een echte Boskoper" . Je vestigen in een nieuwe omgeving, betekent voor deze 5 Marokkaanse Boskopers niet alleen zich aan hebben gepast. Nee, er zijn ook gewoontes en gebruiken die ze mee hebben genomen uit een thuisland en niet loslaten. Denk bijvoorbeeld aan thee di bij hen Nana heet. Omdat dat vroeger bijna niet te krijgen was in Nederland en als je het al kon krijgen, betaalde je een vermogen. Het was goedkoper om het mee te nemen uit je thuisland. De documentaire is nog niet af, maar er wordt naar gestreefd om deze dit jaar te delen met het publiek.

Geschreven door Marie-Claire