In samenwerking met diverse partijen zijn wij een mooi traject gestart: empowering voor vrouwen. De naam van het project is EVA, Educatie voor Vrouwen met Ambitie. www.evaenik.nl
Dit project bestaat uit een aantal fases waarin we vrouwen motiveren en activeren om na te denken over wat zij willen bereiken op het gebied van opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.
Er wordt in dit project extra aandacht besteed aan het verbeteren van de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden die noodzakelijk zijn om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.
Voor dit project zoekt onze werkgroep vrouwen die hier een uitdaging in zien.

De basistaak die jij als coachende begeleider van EVA hebt is:
-motiveren en activeren
-ondersteuning bieden op gebieden waar de deelnemers in willen verbeteren

Gewenste vaardigheden
- in staat zijn om digitale leermiddelen te gebruiken;
- geïnteresseerd zijn in mensen en goed kunnen luisteren. Je respecteert gewoonten en gebruiken van anderen;
- makkelijk contact kunnen maken.
- je bent geduldig en blij met wat je cursist leert, ook als dat maar een beetje is;
- flexibel zijn. Je kunt goed omgaan met onverwachte situaties in de (thuis)situatie van je cursist. Je kunt goed improviseren;
- zelfstandig kunnen werken maar ook binnen een werkgroep kunnen functioneren.
- Je kunt kritisch naar jezelf kijken en met feedback van een ander omgaan;
- je beheerst de Nederlandse taal goed. Je bent bereid zelf een taaltoets te doen;
- zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie van de cursist.

Wat bieden wij jou
- een training van 5 dagdelen (4x basistraining taalvrijwilligers + 1x module EVA: Aan de slag!) en mogelijk een verdiepende module of intervisiebijeenkomst;

- een inspirerende samenwerking binnen onze werkgroep die voor een aantal vrijwilligers ook fungeert als leerplek voor bovengenoemde vaardigheden.
- een boeiende samenwerking met diverse (professionele netwerkpartners)
- betrokkenheid en uitbreiding van kennis rondom emancipatie, integratie en participatie onder burgers en visie hierop vanuit Gemeente Alphen aan den Rijn
Voor vragen, meer informatie of aanmelden klik hier