charine

….is sociaal, een verbinder en een netwerker pur sang. Zij houdt van organiseren, mensen motiveren en verbinden. Afgelopen jaar kwam ze tijdens de Internationale Vrouwendag in aanraking met SAVA. Charine gaf op dat moment trainingen en wilde graag ook iets maatschappelijks ondernemen, de match met SAVA was een logische stap.

 

Charine heeft Culturele en maatschappelijke vorming en Communicatiewetenschap gestudeerd en heeft veel ervaring opgedaan in de commerciële sector (Farmacie) als bij een van de grootste Maatschappelijke organisaties (Amnesty International).

Graag wilt zij haar steentje bijdragen aan de maatschappij door trainingen te geven aan vrouwen om hen in hun kracht te zetten.